Slik skriver vi

Triggerord

Triggerord er ordene brukeren leter etter.

Triggerord er brukernes egne ord – ikke dine.

Eksempel:

  • Brukerne leter etter bryllup og gifte meg, ikke vigsel
  • Brukerne leter etter bil og moped, ikke motorvogn

Når brukeren ser sitt triggerord i en link, så klikker han/hun på det. Dette vet vi basert på flere tusen brukerobservasjoner over flere år. Hvis vi ikke bruker triggerord, men heller velger vår egen fagsjargong, skaper vi unødvendige hindringer for brukeren.

Slik bruker du triggerord

  • Få med triggerord i overskriften. Triggerordene bør helst stå først, men ikke på bekostning av kvaliteten på overskriften.
  • Bruk triggerord aktivt i menyer, navigasjon og lenker.
  • Triggerord er også viktig å få med i URL-er.

Slik finner du gode triggerord

  • Bruk søkeloggene på skatteetaten.no og andre digitale kanaler
  • Hør hva brukerne sier når de ringer til oss
  • Bruk Google Trends for å sammenlikne ord hvis du er usikker

Du kan bruke Google Trends for å sammenlikne hvor ofte folk søker på forskjellige ord.

1. Åpne Google Trends 

2. Legg inn ordene du ønsker å teste. 

Eksempel: Ved å legge inn ordene ekteskap, bryllup, giftemål, vigsel vil du se hva folk flest bruker:

google-trends-bryllup.PNG

Tallene i eksempelet viser at andre ord enn bryllup knapt brukes. Dermed er det svært gode grunner for at vi skal bruke ordet bryllup, selv om vigsel vil være det mest presise. Det betyr ikke at vi ikke også kan nevne ordet vigsel, men vi vet at ved å kun omtale vigsel vil ikke brukerne finne informasjonen eller kjenne seg igjen i den.

3. Vurder det du kommer frem til

Det er naturligvis ikke alltid slik at det vanligste ordet skal trumfe alt annet. Men hvis brukerne skal finne, forstå og få til oppgavene sine, er vi nødt til å bruke ord og begreper de selv benytter.