Universell utforming

Å leve med nedsatt funksjonsevne fører ofte med seg utfordringer i dagliglivet, deriblant ved bruk av teknologi. Hvis vi i Skatteetaten lager løsninger som er tilgjengelig for alle, bidrar vi til at de aller fleste kan klare seg selv.

Å gjøre løsningene tilgjengelige handler ikke «bare» om å lage noe som er tilgjenglig for personer med nedsatt funksjonsevne. Å lage en tilgjengelig løsning handler også om å lage noe som er enkelt å bruke, uansett hvor du befinner deg. Tenk deg hvordan det er å bruke siden med en musearm, på mobilen ute i sollyset, i støyete omgivelser, når barna krever oppmerksomhet eller når du har dårlig mobildekning. Eller hvis du av ulike grunner sliter med synet, hørselen eller beveglighet.

Når vi utvikler løsningene våre, skal vi alltid ha disse tingene i bakhodet. På denne måten gjør vi løsningene ikke bare bedre for de circa 15 til 20 prosent av Norges befolkning som har en nedsatt funksjonsevne, men for alle.

Komponentene i komponentbiblioteket er testet mot kravene i WCAG 2.0, nivå AA. Men det er viktig at du likevel tester det du lager i forhold til universell utforming, for helheten og hvordan komponentene settes sammen varierer fra løsning til løsning. 

En annen viktig del av å lage en god, universell utformet løsning er tekstene, så følg skrivereglene.

Du kan lese mer om universell utforming i Skatteetaten på wiki (kun tilgjengelig for Skatteetatens ansatte).