Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

1.5.5 Tilleggsopplysningar for utanlandske arbeidstakarar og næringsdrivande

Post 1.5.5 Gjeld for innteksåret 2016

  • Skriv ut

I denne posten skal du gi tilleggsopplysningar om deg sjølv og opphaldet ditt i Noreg.

Gjeld posten meg?

Denne posten gjeld alle som er utanlandsk arbeidstakar og/eller utanlandsk sjølvstendig næringsdrivande.

Korleis fører eg dette i skattemeldinga?

Når du leverer skattemeldinga og hukar av for Ja i post 1.5.5, må du fylle ut desse opplysningane:

  • personopplysningar
  • forsørgjarforhold
  • opphald i Noreg
  • buforhold i Noreg
  • motteken lønn og godtgjersle
  • trygdeplikt
  • bankkonto for utbetaling av tilgodebeløp

Logg inn og fyll ut posten.

Dokumentasjonskrav

Du treng ikkje sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne leggje fram dokumentasjon dersom vi ber om det.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.