Endret innleveringsfrist for skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon (RF-0009)

 

Enkelte kommuner og virksomheter har hatt problemer med å rekke fristen for å levere RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon for sjette periode (november – desember 2017) eller eventuelt hele 2017 på grunn av driftsforstyrrelser i Altinn 12.februar 2018.

 

Har du ikke levert:

  • Må du levere kompensasjonsmeldingen i løpet av onsdag 21. februar. Husk å velge korrigert kompensasjonsmelding.
  • Når vi har mottatt korrigert melding, vil Skattekontoret kontakte deg for å fortelle hvordan du skal sende inn av revisorattestasjon.

Har du spørsmål, så ta kontakt.

Bedrift og organisasjon