Datoer og frister - skattemeldinga (sjølvmeldinga) for lønnstakare og pensjonistar

  • Skriv ut

Frist for å endra og levera skattemeldinga for inntektsåret 2016 var 30. april 2017, men du kan framleis endre og levere om du har fått utsett frist, eller om du finn feil eller har motteke nye eller forsinka oppgåver. Vi oppfordrar til å endra elektronisk.

Dersom du leverar endringar og/eller vedlegg på papir, vil du tidlegast få skatteoppgjeret  i august.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.