Kva frådrag er førehandsutfylte?

  • Skriv ut

Nokre frådrag er fylte ut på førehand i skattemeldinga, mens andre må du føre opp sjølv. Det er uansett viktig at du sjekkar at frådraga som er førehandsutfylte, stemmer. 

Frådrag   Skal vere førehandsutfylt   Du må sjølvføre opp 
Renter av gjeld  x  
Pendlar (utgifter til kost og losji)      x
Arbeidsreiser    x
Sjukdomsutgifter      x
BSU   x  
Uførleik  x  x
Gåve til organisasjon   x  
Minstefrådrag   x  
Foreldrefrådrag  (barnepass)  x  
Fagforeiningsfrådrag**   x  
Kostnader ved skattepliktig utleige av fast eigedom(RF-1189)     x
Underhaldsbidrag til tidlegare ektefelle***    x
Udekt underskot frå tidlegare år   x  
Frådrag for festetomt     x
Kostnader til doktorgrad     x
Finnmarksfrådrag****        
Fiskarfrådrag og sjømannsfrådrag     x
Standardfrådrag for utanlandske arbeids-takarar      x

*Om frådraget er førehandsutfylt eller ikkje, kjem an på om du får uførepensjon frå folketrygda eller andre.

**Arbeidsgjever skal rapportere fagforeningskontogent trukket i lønna. Frådrag for kontigent betalt direkte til fagforeninga er førehandsutfylt viss foreninga har rapportert (frivillig)

***Om frådraget er førehandsutfylt eller ikkje, kjem an på om du har betalt bidraget via NAV Innkreving.

****Frådraget blir gitt automatisk ved skatteutrekninga på grunnlag av skattestad og skal ikkje førast i sjølvmeldinga.

Kvifor har eg ikkje fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga?

Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.