Eg har flytta til ei ny adresse i utlandet. Kva må eg gjere?

Når du har fått ny adresse i utlandet, må du gje Skatteetaten skriftleg melding om den nye adressa. Du kan sende melding om ny eller endra postadresse her. Du må leggje ved ein kopi av gyldig legitimasjon som inneheld fødselsdato, namn, signatur og bilete.