Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Eg blir snart pensjonist, korleis blir overgangen frå arbeidstakar til pensjonist?

Det er ulik skattesats på lønnsinntekt og pensjonsinntekt. Endringar i inntekta di verkar difor også inn på skatten. Du må melde frå om endringar i inntekt, slik at skatten blir rett utrekna.

Du kan endre skattekortet ditt elektronisk.

Uføreytingar skattlagde på same måte som lønnsinntekt. Les meir om skatt og uføreytingar her.

Ei rekkje andre ytingar blir skattlagde som pensjonsinntekt.