Eg har fått eigedomsskatt på ein bustad eg ikkje eig. Kva skal eg gjere?

Dersom du ikkje eig bustaden, må du ta dette opp med kommunen.