Eg krev å få sett ned formuesverdien. Kva skal eg føre opp som ny formuesverdi?

Gjeld det primærbustad, skal du føre opp 30 prosent av den marknadsverdien du kan dokumentere. Gjeld det sekundærbustad, skal du føre opp 96 prosent for inntektsåret 2016.