Frådrag for festetomt

  • Skriv ut

Festar du tomt til bustaden, skal du ha frådrag i formuen for plikta til å betale festeavgift (gjeldsfrådrag).

Verdien av festetomta skal inngå i den skattemessige formuesverdien for bustaden, slik at du har krav på gjeldsfrådrag for den kapitaliserte plikta til å betale festeavgift.

Gjeldsfrådraget utgjer festeavgifta ved slutten av året multiplisert med ein faktor på 10. Dette gjeld òg dersom du har ein part i eit bustadselskap (burettslag og bustadaksjeselskap) eller ein part i eit bustadsameige.

Slik fører du frådraget i skattemeldinga

Bruk post 4.8.1.

Kvifor har eg ikkje fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga?

Det kan vere fleire årsaker til at du ikkje har fått førebels skatteutrekning på skattemeldinga.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.