Pendling til utlandet

I dette heftet skal vi berre sjå på reglane om pendling mellom to eller fleire bustader i Noreg.

Også personar som pendlar mellom bustad i Noreg og bustad i utlandet, kan ha rett til frådrag for meirutgifter. Føresetnaden er at pendlaren er skattepliktig til Noreg.Skattekontoret kan òg gi deg meir informasjon om reglane som gjeld for pendling til utlandet.