• Skriv ut
  • Losji

Du har ikkje krav på frådrag for losji når du er under 22 år og bur heime.

Dette fordi du må ha meirkostnader, det vil si doble utgifter til losji for å ha rett på frådrag.

Andre frådrag du kan ha krav på:

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.