• Skriv ut
  • Nei, bustaden eg bur i heime oppfyller ikkje krava

Kan du svare ja på alle desse spørsmåla?

  1. Er pendlarbustaden din minst 30 kvadratmeter (buareal), og minst 20 kvadratmeter ekstra per person over 15 år som også bur der?
  2. Har bustaden din innlagt vann og avlaup?
  3. Har du tilgang til bustaden din alle dagar i ei periode på minst 12 månader?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.