Forenkla melding

Den forenkla meldinga gjer det lett å oppfylle pliktene ein arbeidsgivar har overfor skattestyresmaktene. Du kan fylle ut og sende inn Melding om lønnsarbeid i heimen (A04) elektronisk til skattestyresmaktene gjennom Altinn. Du finn skjemaet og informasjon om elektronisk levering på altinn.no/a-orningan.