Levering av a-melding

A-melding kan du registrere direkte i Altinn. Dersom du ikkje kan levere elektronisk, skal meldinga skrivast ut og sendes til:

A-meldingen
Postboks 4329

2308 Hamar

Du får automatisk et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatt (forskotstrekk)

Leverer du opplysningar på papir må du sjølv generere KID-nummer for betaling.