Køyring av barn

  • Skriv ut

Får du ekstra reiseveg til eller frå arbeidet fordi du køyrer barn til til dømes barnehage, blir ikkje dette rekna som ei arbeidsreise (reise mellom heim og fast arbeidsplass).

Meirutgiftene som er knytte til denne delen av reisa, kan du eventuelt få frådrag for innafor ramma av foreldrefrådraget.

Du finn meir informasjon om foreldrefrådrag i rettleiing til postane i sjølvmeldinga under post 3.2.10.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.