Førespurnader om Svalbardskatt

Spørsmål om skattlegging på Svalbard kan rettast til Svalbard skattekontor:

Postboks 413, 9171 Longyearbyen. Telefon 79 02 36 70. E-post: svalbard@skatteetaten.no

Spørsmål om innbetaling av skatt og avgift kan rettast til Skatt Nord v/Innkrevjingsavdelinga:

Postboks 6310, 9293 Tromsø. Telefon 77751317 / 77751311 / 77751312.