Forskotsskatt

Forskotsskatten blir skriven ut av skattekontoret på Svalbard. Forskotsskatten skal dekkje skatt til Svalbard på næringsinntekt, formue og inntekter som ikkje blir skattlagde via ordninga med trekk i lønn/pensjon.

Gjeldande skattesatsar på Svalbard.