Eierskifte

  • Skriv ut

Ved eierskifte må du betale omregistreringsavgift. Dette er en avgift som kun blir betalt når bilen eller kjøretøyet blir registrert på ny eier, og skal ikke betales ved førstegangsregistrering i Norge.

Dette gjør du ved eierskifte

Det praktiske rundt salgsmelding og omregistrering av kjøretøy skjer hos Statens vegvesen, mens Skatteetaten er ansvarlig for selve omregistreringsavgiften.  

Du kan levere salgsmelding, betale omregistreringsavgiften, og skrive ut midlertidig vognkort på Statens vegvesen sine nettsider.

Bilforhandlere bør benytte Autoreg. Les mer om Autoreg hos Statens vegvesen.

Husk årsavgiften

Ved eierskifte må ny og tidligere eier også avtale hvem som skal betale årsavgift. Fakturaen blir sendt til den som eier kjøretøyet 1. januar i det året avgiften gjelder for.

Dette gjelder for kjøretøy registrert/omregistrert til og med 31. desember 2017.

Fritak fra omregistreringsavgift

Det kan gis fritak for betaling av omregistreringsavgiften. De fleste fritak behandles direkte på trafikkstasjonen ved omregistreringen. Dette gjelder blant annet:

Følgende fritak behandles i selvbetjeningsløsningen til Statens vegvesen:  

  • Kjøretøy som har vært registrert i mer enn 30 år
  • Kjøretøy som har vært registrert på samme eier to måneder eller mindre
  • Slette kjøretøyets medeier
  • Endre kjøretøyets registrerte medeier til eier
  • Omregistrering mellom ektefeller (omregistrering mellom samboere gir ikke avgiftsfritak)

Ved heving av kjøp må du sende inn søknad til Skatteetaten.

Nytt fritak for omregistrering av elektrisk kjøretøy fra 1. januar 2018

Det er vedtatt at det fra 1. januar 2018 skal være fritak for omregistreringsavgift for elektriske kjøretøy.

Det betyr at det gis fritak ved omregistrering av kjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift, herunder kjøretøy hvor elektrisiteten er produsert i brenselceller.

Hvordan gjennomføre omregistreringen av elektrisk kjøretøy

Skatteetaten og Statens Vegvesen jobber med å lage et system for å håndtere det nye fritaket. Frem til dette er på plass må du betale omregistrering av elektrisk kjøretøy. Du som har betalt omregistreringsavgiften vil automatisk få den tilbakebetalt.

Tilbakebetalingen vil gjennomføres innen rimelig tid og uten at du trenger å kontakte Skatteetaten eller Statens Vegvesen.

Fritaket vil ikke innvilges noen steder, hverken på trafikkstasjon, hos Autoregforhandler, eller i selvbetjeningsløsningen på Statens Vegvesens internettsider, før ny løsning er på plass.

Betale omregistreringsavgiften

Du kan betale omregistreringsavgiften på Statens vegvesen sine nettsider.

I utlandet?
Hvis du skal betale omregistreringsavgift fra utlandet, kan du betale med Visa-kort i den nettbaserte betalingsløsningen, eller via nettbank. Her finner du opplysninger om bankkontoen vår.

Betalt for mye?

Hvis du har betalt for høy omregistreringsavgift, kan du søke om tilbakebetaling. Du må oppgi kjennemerket på kjøretøyet, KID-nummeret du brukte og fra hvilken bankkonto du betalte beløpet fra.

Det er en forutsetning at Statens vegvesen allerede har gjennomført omregistreringen, det vil si at du har mottatt vognkortet i ditt navn.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.