Eierskifte

  • Skriv ut

Ved eierskifte må du betale omregistreringsavgift. Dette er en avgift som kun blir betalt når bilen eller kjøretøyet blir registrert på ny eier, og skal ikke betales ved førstegangsregistrering i Norge.

Dette gjør du ved eierskifte

Skatteetaten har ansvaret for å kreve inn omregistreringsavgiften, mens melding om eierskifte og det praktiske rundt dette skjer hos Statens vegvesen. Les mer hos Statens vegvesen.

Etter at Statens vegvesen har mottatt salgsmeldingen, vil ny eier få tilsendt faktura for innbetaling av omregistreringsavigiften. Du kan også betale omregistreringsavgiften på trafikkstasjonen.

Når avgiften er innbetalt og alle nødvendige forhold er i orden (EU-kontroll, forsikring og lignende), vil trafikkstasjonen utstede vognkortet til ny eier.

Bilforhandlere bør benytte Autoreg. Les mer om Autoreg hos Statens vegvesen.

Husk årsavgiften

Ved eierskifte må ny og tidligere eier også avtale hvem som skal betale årsavgift. Fakturaen blir sendt til den som eier kjøretøyet 1. januar i det året avgiften gjelder for.

Fritak fra omregistreringsavgift

Det kan gis fritak for betaling av omregistreringsavgiften. Dette gjelder blant annet:

  • mellom ektefeller (omregistrering mellom samboere gir ikke avgiftsfritak)
  • mellom foreldre og barn ved arv (gjelder ikke forskudd på arv)
  • kjøretøy som har vært registrert i mer enn 30 år
  • ved heving av kjøp
  • kjøretøy som har vært registrert på samme eier i to måneder eller mindre
  • ved omorganisering av selskaper

De fleste fritak behandles direkte på trafikkstasjonen ved omregistreringen. Ved heving av kjøp må du sende inn søknad til Skatteetaten.

Betale fra utlandet

Hvis du skal betale omregistreringsavgift fra utlandet, kan du ha behov for opplysninger om bankkontoen vår.

Betalt for mye?

Hvis du har betalt for høy omregistreringsavgift, kan du søke om tilbakebetaling. Du må oppgi kjennemerket på kjøretøyet, KID-nummeret du brukte og fra hvilken bankkonto du betalte beløpet fra.

Det er en forutsetning at Statens vegvesen allerede har gjennomført omregistreringen, det vil si at du har mottatt vognkortet i ditt navn.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.