Dekor lav
Important information

Foretaket som har fått tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet i perioden mars-desember 2020, må oppgi tilskuddet som inntekt i næringsoppgaven.

  • Post 3410 i Næringsoppgave 1 (RF-1175)
  • Post 3410 i Næringsoppgave 2 (RF-1167)
  • Post 3410 i Næringsoppgave 5 (RF-1368)
  • Post 3410 i Næringsrapport skatt
  • post 2.09 i Næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) 

Andre skattepliktige tilskudd grunnet korona skal føres i næringsoppgaven post 3400. 

Du må tidfeste tilskuddet til måneden foretaket søkte for. 

Det betyr for eksempel at tilskudd for desember 2020, skal medtas i næringsoppgaven for 2020, selv om det er søkt og utbetalt tilskudd i 2021. 

Søknader for perioden mars-august hvor det innvilgede støttebeløpet overstiger kroner 15 000 per periode, skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører.

Important information

This page is not available in English.

Hjelp og kontakt

Det er mange som lurer på:

Telefon

22 07 80 10 (fra utlandet +47 22 07 80 10)

Åpningstider for telefon: 09:00 – 15:00 på hverdager.

Skriv til oss

Logg deg inn på vegne av foretaket i Altinn og send oss melding.

Tips om misbruk

Dersom du har mistanke om misbruk av kompensasjonsordningen kan du tipse Skatteetaten anonymt.