This page is not available in english. Most of our content is currently under revision and will be translated. The area Rettskilder is available in Norwegian only.

Utlevering av opplysninger til pressen

Pressen har nå fri tilgang til en rekke opplysninger.

Det er i loven gjort visse endringer for pressens tilgang til folkeregisteropplysninger. Begrepet "pressen" omfatter all virksomhet som omfattes av Mediefridomslova § 2. Etter § 10-1 annet og tredje ledd vil pressen nå få fri tilgang til følgende opplysninger:

 • fullt navn, inkl. historikk
 • fødselsdato
 • kjønn
 • grunnlaget for registrert identitet
 • adresse og flyttedato for nåværende bostedsadresse (ikke adresser undergitt taushetsplikt eller gradert kode 6 etter Beskyttelsesinstruksen)
 • tidligere adresser, inn- og utflyttingsland
 • fødested
 • statsborgerskap
 • sivilstand (alle typer)
 • vergemål (verges navn og adresse)
 • stadfestet fremtidsfullmakt
 • dødsdato
 • registreringsstatus (bosatt, utflyttet, død, opphørt og inaktivt d-nummer)

Oppslagene i folkeregisteret kan som tidligere bare skje ved såkalt entydig søk, dvs at personen er navngitt og identifiserbar. I forbindelse med moderniseringen av folkeregisteret, vil de eksisterende tillatelser bli endret, dette er nærmere beskrevet i Prop. 164 L (2015-2016) pkt 18.4.6 siste avsnitt og § 10-1 tredje ledd.

For å få tilgang til fødsels-/d-nummer er det et krav om at det foreligger et begrunnet behov ref. i Prop L (2015-2016) pkt 18.4.3.

Hvordan sende søknad om utlevering?

Du kan laste ned, fylle ut og sende søknadsskjema for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter den nye loven om folkeregistrering.

Søknad om enkeltopplysninger

Søknad via vårt kontaktskjema. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 3 til 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene.

Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten

P.O Box 9200 Grønland
0134 OSLO

Nytt lovverk

footer/desktop/standard