Vi bruker data til å lage bedre tjenester

For at data skal gi samfunnsverdi og forenkle hverdagen til folk, er god dataforvaltning helt avgjørende. I Skatteetaten er informasjonsforvaltning satt tydelig på kartet ved å være en egen divisjon. Her finner du et av landets fremste miljøer på dataforvaltning og datastyring.

VIDEO: Torstein Hoem, direktør for informasjonsforvaltning i Skatteetaten, forteller om hvordan vi henter inn data som speiler folks virkelighet.

– Vi skaper verdier ved å jobbe med data tett på kjerneoppgavene i Skatteetaten,sier Torstein Hoem, direktør for informasjonsforvaltning i Skatteetaten.

Data mesh er en tilnærming til hvordan man jobber med data i en organisasjon. Det innebærer at kompetansen om dataene jobber tett med de som jobber med forbedringer og videreutvikling.

Vi skal jobbe mer og mer i tverrfaglige team og med data som produkt. På denne måten tenker vi nytt rundt hvordan data kan forvaltes slik at de kan bidra til samfunnsnyttige tjenester, forteller Torstein.

Informasjonsarkitekt Geir viser hvordan avdelingen jobber etter den internasjonalt anerkjente DAMA-modellen for datastyring og dataforvaltning.

En jobb med mening 

Skatteetaten har en viktig rolle som informasjonsforvalter i samfunnet. Personopplysninger registrert i Folkeregisteret, skatteopplysninger innhentet gjennom skattemeldingen og lønnsopplysninger gjennom a-ordningen er eksempler på data som Skatteetaten forvalter. 

Det er ikke mange andre steder du kan jobbe med så sentrale felleskilder for informasjon som hos oss, sier Torstein.  

Det er en klar forventing om at innbyggerne i dag skal møte én digital offentlig sektor og bare skal trenge å oppgi samme informasjon én gang. Her har Skatteetaten en nøkkelrolle gjennom å gjøre egne data tilgjengelig for kommuner, offentlige og private virksomheter for at de skal kunne gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne.

– Digital transformasjon av offentlige tjenester er trolig noe av det mer komplekse du kan jobbe med. Her kan du virkelig fordype deg i faget ditt, forteller Torstein.

Det å forvalte og tilgjengeliggjøre data, krever en bredde av kompetanse innen informasjonsarkitektur, personvern, datakvalitet og analyse. Fagmiljøet innen dataforvaltningen er derfor variert og gir store muligheter for faglig utvikling.   

– Vi skal sikre at Skatteetaten forvalter og styrer sine data på en god måte. Dette gjør vi blant annet ved å utvikle og dele kompetansen vi har om de rammeverkene og metodene vi bruker. Sammen bygger vi opp en grunnmur av datastyring, verktøy og kataloger, forteller Torstein.

Torstein Hoem

– Vi deler data når vi kan og skjermer data når vi må 

Med store mengder data følger også et stort ansvar for å sikre at deling av data bare skjer innenfor trygge og forutsigbare rammer. En sikker og stabil grunnmur av data med kjent og god datakvalitet, gjør at andre kan ta i bruk opplysningene til nye formål til det beste for felleskapet.  

Det er viktig at dataene vi deler bidrar til å forenkle folks hverdag. Vår jobb i Skatteetaten er å dele opp den store datamengden vi har, slik at de vi deler med kun får dataene de trenger og har rettslig grunnlag for å få. Slik sikrer vi at dataene er til å stole på, sier Torstein.  

Han understreker at personvern, datakvalitet og sikkerhet er høyt på agendaen når etaten utforsker nye muligheter for deling av data:  

– Vi må jobbe hver dag for å opprettholde tilliten til Skatteetatens forvaltning av offentlige data.

Her er noe av det du kan jobbe med hos oss

Bidra til riktigere pensjon for tusenvis av arbeidstakere 

Gjennom arbeidet med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) har vi laget nye løsninger for deling av dataene fra a-ordningen med finansnæringen og utviklet et automatisert tilsyn. Dataene vi deler gjør at tusenvis av arbeidstakere i privat sektor får riktigere pensjon. Dette gjør vi sammen med Finanstilsynet, NAV, SSB, Finans Norge og BITS. Vi ble tildelt NOKIOS sin digitaliseringspris og tittelen «årets fyrlykt» for arbeidet.  

Gi samtykke til boliglån med ett tastetrykk 

Før var prosessen lang og tungvint for de som skulle søke om boliglån. Prosessen innebar å sende lønnsslipper og skattemelding og mye papir i omløp. Nå deler Skatteetaten enkelt data med bankene så lenge du samtykker til det. Løsningen kalles «samtykkebasert lånesøknad», og er blitt en raskere og sikrer prosessen for offentlige, næringslivet og deg og meg når vi søker om lån. 

Samarbeidet mellom offentlig og privat gir verdi  

I Skatteetaten samarbeider og utvikler vi løsninger sammen med andre, blant annet gjennom Digital Samhandling Offentlig Privat (DSOP). Her deltar Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politiet, Kartverket og Bits/finansnæringen om å digitalisere viktige prosesser i samfunnet som skaper store verdier og sparer alle for tid og ressurser.   

Enklere å søke om plass i barnehage og på sykehjem  

Kommunene er en annen part Skatteetaten deler data med. Gjennom samarbeid med KS (Kommunesektorens organisasjon) deler Skatteetaten skatte- og inntekstopplysninger om innbyggerne med kommunene, istedenfor at kommunene må innhente disse opplysningene selv. Dette gir enklere tjenester for folk, for eksempel når du søker om plass i barnehage, skolefritidsordning (SFO) eller på sykehjem. Det skal også gjøre det enklere for deg som søker om kommunal bolig eller bostøtte. Dette sikrer likebehandling og at de med lavere inntekt får den støtten de har krav på, for eksempel redusert betaling for barnehage og SFO. Standardiserte tjenester sikrer også at du blir behandlet likt uansett hvilken kommune du bor i, og det sikrer personvernet ditt. Nå jobbes det videre for at skatt- og inntektsopplysninger kan tas i bruk på over 30 kommunale tjenester.

Vil du være med på laget?

Hvis du synes dette høres spennende ut, kan du følge med på ledige stillinger hos oss: