Jobber for å bygge en datadrevet hverdag

Utvikler Per Daniel Thorsrud og resten av gjengen i gruppen Analyse og kontroll i Skatteetaten jobber med ny teknologi for å blant annet forhindre svart økonomi og mva-unndragelser. Nå leter vi etter flere som har lyst til å være med på å utvikle Skatteetatens nye analyse- og dataplattform. 

– I Skatteetaten er vi i gang med en stor modernisering, hvor målet er å skape en datadrevet hverdag. Vi har veldig mye interessante data i Skatteetaten, så nå jobber vi med å skape en helt ny analyse- og dataplattform, hvor vi skal gjøre det mye enklere å bruke dataene til å ta avgjørelser og beslutninger, sier utvikler Per Daniel Thorsrud.  

Den nye plattformen vil være med på å digitalisere det offentlige ytterligere, og har som ambisjon å benytte dataene vi allerede har til å veilede skattepliktige til å handle riktig. I tillegg skal den kunne kontrollere for eksempel skattemeldinger.

Per Daniel Thorsrud_700px.jpg

– En maskinlæringsmodell skal for eksempel kunne se på en skattemelding og bestemme om det blir betalt riktig MVA eller ikke. Dersom maskinlæringsmodellen mener at det ikke blir gjort, kan den sende skattemeldingen videre til en saksbehandler som kan gjøre en manuell vurdering, eller vi kan fullt ut automatisk henvende oss til den avgiftspliktige. Dette er gode eksempler på det vi kaller datadrevet hverdag. Og det ønsker vi å oppnå med den nye plattformen, forteller Per Daniel.  

Denne teknologien gjør det altså mulig å håndtere mer av saksbehandlingen heldigitalt. Dette har igjen mange positive effekter som for eksempel raskere saksbehandling, likebehandling og redusert personavhengighet. 

Viktig informasjon

Bli bedre kjent med Per Daniel og gruppen analyse og kontroll:

Får utforske det nyeste nye av teknologi 

Per Daniel beskriver en arbeidshverdag hvor han får jobbe med de nyeste og kuleste teknologiene, og verktøyene er heller ikke hugget i stein. Her får man lov til å teste ut og utforske teknologier og rammeverktøy for å finne de beste løsningene, sier en entusiastisk Per Daniel. 

– Jeg trodde vel kanskje at det kom til å være mer byråkrati i Skatteetaten. Men spesielt i min gruppe hvor målet er å fornye, og gjøre kule, moderne ting som kanskje ikke er blitt gjort før, så får vi mye frihet. Hvis jeg har lyst til å gjøre noe i Python, så gjør jeg det. Hvis jeg ønsker å ta i bruk en helt ny SQL Engine som kom for et par uker siden, så kan jeg det. Så lenge jeg klarer å vise at jeg kan løse de problemene jeg skal, så har jeg veldig mye frihet. 

Nysgjerrig på hvordan arbeidsmiljøet er?

Se og hør Per Daniel Thorsrud beskriver hvordan han opplever det:

Skal bli lett å gjøre rett med ny analyse- og dataplattform 

Fungerende gruppeleder for Analyse og kontroll, Mette Bøhn Syversen, støtter oppunder det Per Daniel forteller, og legger til at den nye analyse- og dataplattformen som utvikles vil ha stor samfunnsmessig betydning.  

– Skatteetaten har et stort behov for nye løsninger og verktøy som legger til rette for at etaten skal kunne jobbe mer risiko- og kunnskapsbasert. Målet er blant annet å redusere svart økonomi ved å veilede skatte- og avgiftspliktige slik at det blir lett å gjøre rett, sier Syversen. 

Og det er dette som er bakgrunnen for at den nye plattformen utvikles – både i sky og “on-premise” 

– Mange viktige data blir i dag sendt fra fagsystemene våre til datavarehuset, og blir der sammenstilt til de forskjellige formålene slik at vi kan kontrollere skatte- og avgiftspliktige i etterkant. Med ny teknologi og ny analyse- og dataplattform vil vi i fremtiden gå fra å kontrollere i etterkant, til å kunne veilede i forkant. Vi sitter på store mengder viktige data. Disse må vi benytte smartere. Vi må tenke smartere og jobbe smartere, og det er spennende at vi får jobbe med de mulighetene som den nye teknologien gir, forteller hun. 

Vil du bli med?

Nå ser Skatteetaten etter flere utviklere og arkitekter med interesse for stordata, analyse og kunstig intelligens. Vil du bli med på laget for å skape en datadrevet hverdag?