Bidrar med IT-kompetanse i utviklingsland

Selverklært teknisk nerd, Espen Paaby, har lang fartstid i Skatteetaten. Han startet som trainee i 2007, og har blant annet vært med på å etablere etatens nåværende utviklingsplattform.

Nå arbeider han som IT-arkitekt, og er i tillegg aktiv i Skatteetatens kapasitetsbyggingsarbeid.

– Jeg har satt veldig stor pris på muligheten vi har til å rotere internt i Skatteetaten. Vi har jo ett av Norges største IT-miljø, og jeg får jobbe med en haug kompetente og hyggelige folk. I løpet av de årene jeg har vært i Skatteetaten, så har jeg i praksis byttet jobb fem ganger uten å måtte søke ny jobb, forteller Espen.

Hjelper til med utvikling av skatteadministrasjoner i utviklingsland 

Gjennom programmet Skatt for utvikling, samarbeider Skatteetaten med Norad om skattebistand i utviklingsland. I etaten er programmet forankret med hovedansvar i Skatteetatens internasjonale stab. Målet med arbeidet er å bidra til at landene evner å finansiere sin egen utvikling. De siste årene har Espen vært involvert i etatens kapasitetsbyggingsarbeid, og har vært på reise til både Zanzibar, Kenya og Rwanda for å møte IT-kolleger som jobber i sin skatteetat. 

– Det har vært kjempespennende å få komme på besøk og jobbe med kolleger i flere andre land, og det er svært meningsfullt å få bruke min egen kompetanse og erfaringer til å hjelpe. Og ikke minst lære av en ny kultur. Det har vært lærerikt for begge parter, sier Espen. 

Han oppdaget også ganske raskt at IT-organisasjonene i de overnevnte landene har mange fellestrekk med vår egen organisasjon i Norge.  

– For eksempel i Kenya hadde de en IT-organisasjon med 300 medarbeidere, og det var en betydelig overlapp i teknologivalg, inkludert krevende lisensvurderinger i forbindelse med virtualisert plattform. Vi har liknende historikk og krevende lisensvurderinger til en rekke produkter, blant disse fra leverandøren Oracle. Et annet fellestrekk som vi har identifisert er at vi begge ønsker å jobbe etter en smidig utviklingsmetodikk. 

Jobber sammen som kolleger 

I utviklingslandene trengs det bedre løsninger for å sikre skatteprovenyet, og digitalisering er en viktig brikke for å få på plass dette. Og det er nettopp dette Espen Paaby og de andre som jobber med kapasitetsbygging i Skatteetaten skal hjelpe til med.  

– Men det har vært viktig for oss at vi ikke kommer dit og sier: Hør her, sånn bør det gjøres. Vi jobber sammen som kolleger, og utveksler erfaringer. Og det går begge veier, forklarer Espen.  

Og det er ikke bare innenfor digitalisering og IT-løsninger Skatteetaten bidrar med relevant kompetanse. 

– Det er flere områder. Eksempelvis å lære bort metoder innen kontroll, identifisere risikoer og hvordan det kan lages systemer for å svare på kundehenvendelser, samt å bygge opp kompetanse på forvaltning av data og skattelegging av multinasjonale selskaper. 

Fakta

  • I 2018 styrket Norge programmet Skatt for utvikling. Samarbeidet er mellom Norad og Skatteetaten. Målet er å bidra i utviklingslandenes evne til å finansiere sin egen utvikling ved å bygge kapasitet i landenes skatteadministrasjoner på utvalgte fagområder. 
  • Ifølge OECD kan én krone investert i skattebistand gi mellom 50 og 100 kroner i ekstra skatteinntekter. 
  • Skatteetaten bidrar med å bygge kapasitet i skatteetater i Rwanda, Tanzania/Zanzibar og Kenya, og det pågår dialog om å utvide samarbeidet med både disse og ytterligere land. 
  • Det bygges kapasitet på konkrete områder der Skatteetaten har relevant kompetanse og kapasitet. Det kan dreie seg om å lære metoder innenfor for eksempel kontroll, systemutvikling og opplæring i veiledning av brukerne. 
  • Skatteetaten jobber sammen med kollegene våre i andre land, "skulder til skulder". Dette mener vi er den mest effektive måten å bistå på.

Høres dette spennende ut?

I Skatteetaten søker vi deg som vil jobbe med et unikt samfunnsoppdrag og få muligheten til å boltre seg i et bredt utvalg av den nyeste teknologien på markedet.