Produktutvikling inntar skattemeldingen

Skatteetaten har allerede i flere år jobbet med videreutvikling og forvaltning av enkelte løsninger i tverrfaglige produktteam. Nå tar vi sats og bruker denne utviklingsmetodikken også på våre viktigste tjenester.

PRODUKTUTVIKLING: Her er noen av de som jobber med å levere smidige produkter i skatteprosessen.

 

Når de skattepliktige åpner skattemeldingen ut på vårparten, får de en foreløpig beregning på om de må betale restskatt eller får penger til gode. Bak denne meldingen ligger det et stort utviklingsapparat og lange tekniske verdikjeder.

Skatteetaten har allerede i flere år jobbet gjennom tverrfaglige og myndiggjorte team for å håndtere løpende forvaltning, årsrevisjon, prosjektbestillinger og enkelte utviklingsoppdrag. Denne høsten øker vi innsatsen og utvikler ny avregningsfunksjonalitet med produktorientert utviklingsmetodikk. Avregning er det som gir svaret på om vi får restskatt eller penger igjen. Det er med andre ord den tjenesten fra Skatteetaten som de fleste til syvende og sist er opptatt av.   

Trinnvis utvikling i stedet for ett stort løft 

- Vi skal utvikle den tekniske funksjonaliteten bak den ene linja i skattemeldingen som viser om skattepliktige må betale eller får skatt til gode. Og vi skal løse oppgaven med trinnvis produktutvikling i stedet for ett stort løft. For å klare dette rigger vi en liten virtuell utviklingsorganisasjon med myndiggjorte team som går på tvers av IT og forretning, sier Astrid Nyeng, leveranseansvarlig for skatteprosessen i Skatteetaten. 

Profilbilde av Astrid Nyeng

Det innebærer at team med komplementære ferdigheter får ansvaret for tjenesten fra A-Å, og at de selv vurderer fremgangsmåte og aktuelle tiltak for å nå målet.  

- Det er tillitsbasert ledelse i praksis. Vi har utviklet tjenester i produktteam tidligere også, men det nye nå er at vi bruker produktutviklingsmetodikk på leveranser som treffer midt i hjertet av samfunnsoppdraget vårt, sier Nyeng. 

En ny type programrigg skrider frem 

Skatteetaten har de siste årene overtatt en rekke innkrevingsoppgaver fra andre etater. Nå skal alle oppgavene samles på én felles plattform basert på helt nye prosesser der innbyggere, næringsliv og offentlige brukere er satt i sentrum. Programmet har fått navnet Fremtidens innkreving og er et av de største digitaliseringsløftene i offentlig sektor noensinne. I dette programmet smelter tradisjonell prosjektkultur, tverrfaglige team og organisasjonsaktiviteter sammen til det beste for brukerne av tjenestene. 

- Vi befinner oss i en brytningstid der utvikling av nye tjenester er i ferd med å endre seg markant. Vi ser at mange kompliserte utviklingsoppgaver ikke lenger løses best av ett miljø alene via ett stort løft, men heller gradvis og kontinuerlig av myndiggjorte produktteam med komplementær kompetanse, satt sammen etter tankegangen om at brukernes behov skal stå i sentrum. Overgangen til en smidig og produktorientert utviklingsmodell er i ferd med å bre om seg i virksomheter over hele verden, også i Skatteetaten, sier Nyeng. 

Utnytter kraften som ligger i et høykompetent IT-miljø 

Utvikling gjennom produktteam er ikke bare effektivt, det er også motiverende for de ansatte. 

- I en tid der rekruttering av IT-kompetanse er svært utfordrende, er det viktig å ha interessante utviklingsoppgaver som gjør at de flinke folkene vi har hos oss synes at Skatteetaten er et bra sted å jobbe. Mange ønsker å bidra til mer enn tradisjonell forvaltning, og det får de nå muligheten til. Kanskje mer enn noe annet sted i Norge. Det er vinn-vinn, sier Nyeng. 

- Overgangen til mer produktorientering har vært et forfriskende skifte. Fremtidens innkreving går opp løypa som et moderne utviklingsprogram og vi i organisasjonen får brukt mer av oss selv og vår egen kompetanse til å bidra i utviklingen av produktene våre. Det er krevende å få til, men vi jobber ikke med IT i Skatteetaten fordi det er lett. Vi er her fordi det er vanskelig og samfunnskritisk. Og det er motiverende, avslutter Nyeng. 

Høres dette spennende ut?

I Skatteetaten søker vi deg som vil jobbe med et unikt samfunnsoppdrag og få muligheten til å boltre seg i et bredt utvalg av den nyeste teknologien på markedet.