Velkommen til neste generasjons utviklere

I løpet av året skal Skatteetaten alene ansette opp mot 150 nye IT-medarbeidere. Disse menneskene skal kunne jobbe tverrfaglig, i små autonome team, med selvstendig ansvar for en tjeneste eller løsning fra A-Å. Utviklingsmønsteret er det samme i store deler av offentlig og privat sektor. Det stiller nye krav til både dagens og fremtidens teknologer. 

IT-direktør Jørn Leonhardsen foran lokalene til Skatteetaten på Helsfyr.
IT-direktør Jørn Leonhardsen ønsker neste generasjons utviklere velkommen.

La oss først slå på plass det åpenbare. Digital kompetanse er kjernekompetanse i dagens arbeidsliv. De fremste digitale tjenestetilbyderne i verden har drevet forventningene våre opp i skyene - og med det satt standarden for hvilke tjenester vi også forventer alle andre steder. Norsk offentlig sektor er ikke fritatt fra disse tyngdelovene. 

I Skatteetaten jobber vi hver dag med å sette innbyggerne først. Tjenestene våre skal være sømløse, sammenhengende og brukerorienterte. Det skal være lett å gjøre rett. For å klare det, bryter vi ned interne barrierer, setter brukeren i sentrum og forsøker å se oss selv fra utsiden. Overgangen fra tradisjonelt byråkrati til en smidig organisasjon er en omfattende øvelse. Det stiller store omstillingskrav til oss som jobber her i dag. Og det stiller tydelige krav til de vi skal ansette fremover.   

Tradisjonelle IT-prosjekter vs. smidig utvikling 

Store IT-prosjekter har lenge vært den foretrukne fremgangsmåten for utviklingsarbeid i offentlig sektor. Det har gitt oss stabile løsninger som vi har hatt stor nytte av i lang tid. Det er likevel noen utfordringer med denne utviklingsmetodikken som vi nå jobber med å adressere. For i slike omfattende prosjekter detaljplanlegges ofte hele løsningen på forhånd. Det innebærer en langvarig innkjøringsperiode med planlegging, spesifisering og detaljering. Dette er både ressurskrevende og kostnadsdrivende. Den største utfordringen er likevel tidsaspektet. I våre dager går samfunnsutviklingen så raskt at det kan være gårsdagens teknologi som leveres den dagen systemet endelig settes i produksjon. Uten god forvaltning og kontinuerlig videreutvikling vil den opplevde kvaliteten reduseres i verdi i takt med skiftende omstendigheter i omgivelsene. Hvis denne trenden fortsetter over tid, går løsningen teknisk konkurs og et nytt stort prosjekt må på banen. 

I smidig utvikling er tankesettet motsatt. Her tar man innover seg at det ikke er mulig å detaljplanlegge hele løsningen på forhånd fordi omgivelsene våre kontinuerlig endrer seg. I stedet organiseres arbeidet i små tverrfaglige autonome team, med mål om å lansere et minimumsprodukt på et tidlig tidspunkt for å dekke de mest prekære behovene. Tjenesten videreutvikles deretter kontinuerlig basert på brukerbehov, innsikt, læring og strategiske prioriteringer. Produktet er ikke perfekt ved lansering, men blir bedre og bedre over tid. Denne fremgangsmåten er i ferd med å bre om seg i hele offentlig sektor og arbeidslivet for øvrig.  

I Skatteetaten forsøker vi å kombinere tankegangen fra smidig utvikling med store samfunnsnyttige prosjekter som Fremtidens innkreving. Det er både en krevende, spennende og lærerik øvelse. Vi lever i en brytningstid og jobber kontinuerlig med å justere oss inn, slik at vi til enhver tid kan svare best mulig på samfunnsoppdraget vårt om å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. 

Store ambisjoner for fremtiden

Det er mye som tyder på at digitale tjenester bør utvikles av tverrfaglige team, i nært samspill med brukerne de er til for. IT-utviklere, fagfolk, jurister, dataanalytikere, designere og kommunikasjonseksperter vil sitte side ved side i egne produktteam. Vi vil dyrke mangfold og ulikhet. Det påvirker kravene til kompetanse. IT-ekspertise er fortsatt helt sentralt, men ikke nok alene. Evnen til å se andre perspektiver, samarbeidsevner, nysgjerrighet, empati, teamorientering og kreativ problemløsning blir også viktige ferdigheter for teknologer som ønsker å lykkes i gode teamkonstellasjoner. 

Skatteetaten skårer allerede høyt på indekser over landets mest innovative virksomheter. Det er vi stolte av. Men vi tror ikke det som har vært er godt nok for det som skal bli. Derfor skrur vi nå opp tempoet. Vi skal bruke data, analyse og maskinlæring i stor skala. Vi skal ta i bruk det nyeste innen teknologi. Og vi skal jobbe etter smidig utviklingsmetodikk. Det vil påvirke arbeidet vårt på alle områder fremover. Og det vil påvirke oss som jobber her. 

Vil du være med?

Hvis du velger å bli med på laget får du både i pose, sekk og veske. Et unikt samfunnsoppdrag, enorm påvirkningskraft og muligheten til å boltre deg i et bredt utvalg av den nyeste teknologien på markedet. Og det får du gjøre sammen med 7500 høyt kompetente medarbeidere med lidenskap for å bidra til fellesskapet. I Skatteetaten tror vi den beste måten å forutse fremtiden på er å skape den selv. Vil du være med? 

Av Jørn Leonhardsen, IT-direktør Skatteetaten