Skatteetaten trenger HR-ledere

Vi omorganiserer HR-funksjonen vår og trenger nye, strategiske HR-ledere med på laget. Vil du være en av dem? 

I fjor lanserte vi en ny og ambisiøs strategi. Med den har vi lagt ut på en digitaliseringsreise som du knapt finner maken til i offentlig sektor, og HR er en viktig bidragsyter for at vi skal lykkes med målene våre.

Søk ledige HR-stillinger

Søknadsfristen til alle stillingene er nå gått ut.

HR-ledere i divisjonene: 

  • Skattedirektoratet / divisjon utvikling – Oslo
  • Divisjon innsats – Oslo
  • Divisjon informasjonsforvaltning – Oslo
  • Divisjon brukerdialog – Bergen
  • Divisjon innkreving – Trondheim

HR-ledere for sentrale fagenheter: 

  • Arbeidsgiveransvar og HMS – Oslo, eventuelt Bergen, Stavanger eller Trondheim
  • Rekruttering og profilering – Oslo, eventuelt Bergen eller Trondheim
  • Organisasjonsutvikling – Oslo, eventuelt Bergen eller Trondheim
  • HR-direktørens stab – Oslo

Om den nye organisasjonsmodellen for HR

Den nye organiseringen gjelder fra 1. mai. Utgangspunktet er en «HR Business Partner»-modell som er tilpasset Skatteetaten og våre behov. Det innebærer blant annet at det vil være HR-ledere i alle divisjonene våre, som skal rapportere til sine respektive divisjonsdirektører.

HR i hver divisjon vil også bestå av HR-rådgivere som skal jobbe sammen med HR-lederen for å ivareta strategiske oppgaver i divisjonen. De vil utvikle og levere prioriterte tjenester til etaten i samarbeid med de sentrale fagmiljøene under HR-direktøren. Vi samler og bygger sterke fagmiljøer sentralt slik at vi sikrer at vi jobber mer enhetlig og øker leveransekapasiteten vår.