Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kontakt oss om deling og bruk av opplysninger

Vi gir hjelp til å ta delingstjenestene i bruk og gir teknisk brukerstøtte til eksisterende brukere.

Før du kontakter oss, anbefaler vi at du leser om opplysningene du kan få tilgang til og hvordan du får tilgang

 

Privatperson eller enkelthenvendelser?

Hvis du er privatperson eller har enkelthenvendelser om privatpersoner, skal du ikke bruke dette kontaktskjemaet.

Du kan i stedet kontakte oss på telefon, chat, Facebook eller ved å skrive til oss.