Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Betale tilbake

Hvis du av ulike grunner ønsker å betale tilbake det du har mottatt i tilskudd, må du melde fra til Skatteetaten.

Du vil motta krav om tilbakebetaling med alle nødvendige betalingsopplysninger.

Når du får krav om tilbakebetaling, vil opplysningene om foretaket fjernes fra oversikten over vedtak om tildelt tilskudd.