Dekor lav
Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Disse kan melde fra om endringer

For å melde fra om endringer, må du kunne logge deg inn i Altinn på vegne av foretaket. Hvem dette er avhenger av organisasjonsform.

For å melde fra om endringer, må du kunne logge deg inn i Altinn på vegne av foretaket. Hvem dette er avhenger av organisasjonsform.

For enkeltpersonforetak (ENK) kan følgende personer melde fra om endringer:

  • innehaver
  • autorisert regnskapsfører/revisor (med tilgang til Altinn på vegne av foretaket)

For andre organisasjonsformer kan en av disse personene melde fra om endringer:

  • daglig leder / administrerende direktør
  • styreleder
  • bestyrende reder
  • deltager med delt ansvar
  • deltager med fullt ansvar
  • komplementar
  • norsk representant for utenlandsk enhet
  • autorisert regnskapsfører/revisor (med tilgang til Altinn på vegne av foretaket)

For konsern gjelder særlige regler for hvilket foretak som kan melde fra om endringer.