Dette tilbyr vi

I Skatteetaten legger vi til rette for ansattes kompetanseutvikling. I tillegg tilbyr vi en rekke ansattgoder, som for eksempel fleksitid og trening i arbeidstiden.

Utviklingsmuligheter  

Kompetansedeling

Utvikling av kompetansemiljø er ett av fem strategiske satsningsområder i Skatteetaten. Riktig kompetanse på rett sted er en kritisk suksessfaktor for at vi skal nå våre mål og fylle vårt samfunnsansvar. For å dra nytte av den varierte kompetansen blant våre medarbeidere, tilrettelegger vi for samarbeid på tvers i organisasjonen. Slik er kunnskapsdeling en viktig bit av vår arbeidshverdag. 

Kurs og videreutdanning

Læring og faglig utvikling foregår i det daglige arbeidet med utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver. Samtidig kan det være behov for faglig påfyll og inspirasjon fra eksterne miljøer. I Skatteetaten får du muligheter til å delta på kurs og seminarer, samt etter- og videreutdanning. 

Hvert år får en rekke av våre ansatte anledning til å begynne på et deltids masterstudium i skatte- og avgiftsrett. Skatteetaten dekker alle omkostninger. Kravene til å søke er en bachelor innen økonomisk/administrative- eller juridiske fag, i tillegg til to års yrkeserfaring innenfor skatte- og avgiftsrett. Mastergraden er utviklet i samarbeid med BI.

Ansattgoder

Fleksitid og overtidsbetaling

Skatteetaten tilbyr fleksibel arbeidstid med gunstige muligheter for avspasering. Det er også mulig å få overtidsbetaling. De fleste av etatens enheter har sommertid (kl. 8-15) fra 15. mai til 14. september.

Trening i arbeidstiden

Ansatte får bruke inntil to arbeidstimer i uka til trening. 

Fleksibel kontorløsning

Vår IKT-løsning gjør det mulig å jobbe ved våre kontorer uavhengig av organisatorisk og geografisk tilhørighet. For tilsatte som bor langt unna sitt tjenestekontor, kan det i perioder være mulig å disponere kontorplass ved et annet av etatens kontorer.

Permisjon 

Vi har fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det er også mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Pensjonsordning

Alle ansatte er medlemmer av Statens pensjonskasse og nyter godt av de avtaler og goder som følger dette. Det trekkes 2 prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd.

Lånemuligheter

Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån. Gjennom arbeidsgiver gis det ved behov også mulighet til kortsiktige lønnslån.

Følg oss på LinkedIn

Se hvem i ditt LinkedIn-nettverk som jobber i Skatteetaten, og følg med på nyheter og ledige stillinger fra oss.

Universum-logoSkatteetaten mest populære IT-arbeidsplass i det offentlige

Arbeidstakere i IT-bransjen rangerer Skatteetaten som nummer 17 på Universums topp 100-liste over attraktive arbeidsplasser.

footer/desktop/standard