Fikk på plass omfattende kompensasjonsordning på rekordtid

På kun tre uker leverte Skatteetaten et IT-prosjekt som normalt ville tatt seks måneder. Nærmest umulig, mener de som har jobbet med å utvikle den nye løsningen.

– Vi har klart noe vi trodde var umulig å klare, sier Lill Kristoffersen. Hun er en erfaren prosjektleder, som har ledet flere store IT-prosjekter tidligere. Det kan likevel ikke sammenlignes med kompensasjonsordningen for bedrifter rammet av koronakrisen.

Profilbilde av Lill Kristoffersen, prosjektleder i Skatteetaten
Lill Kristoffersen, prosjektleder i Skatteetaten

– Nå har jeg sett at hvis man får samlet sammen de riktige folka på juridisk side, forretningssiden og innen IT - da blir det meste mulig.

Fredag 27. mars ble Lill oppringt og spurt om hun kunne ta ansvaret for IT-løsningen, som skulle være klar allerede 17. april. I løpet av dagene som gikk var det mange som fulgte arbeidet til utviklerne i Skatteetaten med argusøyne.

Se film: Derfor var Skatteetaten klar for den "umulige" oppgaven

På ekstremt kort tid skisserte og utviklet de den kompliserte støtteordningen, med bidrag av Bits og DNB.

– Heldigvis er Skatteetaten stappfull av veldig dedikerte og flinke folk. Det har vært jobbet helt rått i utviklingsteamet i samarbeid med juridisk side og saksbehandlerne, forteller Kristoffersen.

Målbevisst IT-modernisering

– Jeg tror dette er et resultat av at Skatteetaten har gjort mye riktig over lang tid ­– her er det mange dyktige folk og det merkes når vi blir satt på en slik prøve, sier André Velle, segmentarkitekt i Skatteetaten.

Sunnmøringen André Velle ble fast ansatt i Skatteetaten høsten 2019, etter at han hadde vært tilknyttet etaten i fem år som innleid konsulent.

Se film: Dette gjør Skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass de neste årene

Velle trekker fram at Skatteetaten over mange år har jobbet målbevisst med modernisering av IT-systemer, bygget av mikrotjenester og felleskomponenter, som en sentral suksessfaktor. Dermed var det enkelt å gjenbruke en del av disse komponentene til den nye kompensasjonsordningen.

Han hadde en sentral rolle i dialogen med bankene for å finne ut hva som var den riktige tekniske løsningen, og for hans del ble det en veldig intensiv førsteuke for å sortere ut riktige teorier for hva som i praksis skulle bli laget. Når dette var landet, var det viktig å spre kunnskapen til de rette spesialistene, før utviklingsteamet ble koblet på.

– Jeg tror dette er et resultat av at Skatteetaten har gjort mye riktig over lang tid ­– her er det mange dyktige folk og det merkes når vi blir satt på en slik prøve

André Velle, segmentarkitekt i Skatteetaten

Utfordringen var den knappe tiden de hadde til rådighet.

– Vi er særdeles heldige med at vi har flere gode, erfarne og drilla team. For denne oppgaven hadde vi et team som er svært kompetent på å bygge denne typen system, og som var veldig samkjørte. Allerede etter to til tre dager hadde de klar en prototype – noe som vanligvis tar et par måneder, og det var utrolig imponerende. Det var egentlig den eneste måten dette kunne bli mulig på, presiserer Velle.

Nøkkeltall om IT i Skatteetaten

 • Divisjon IT i Skatteetaten huser et av landets største og ledende IT-miljøer.
 • Vi er 850 ansatte som jobber med utvikling, drift og forvaltning av IT-løsninger som brukes av hele Norges befolkning
 • Divisjon IT har ansvaret for utvikling og drift av den digitale produksjonen i Skatteetaten
 • Vi bruker hvert år 1 000 000 utviklingstimer på digitale tjenester og verktøy for å understøtte etaten og gjøre oss best mulig rustet til å oppfylle samfunnsoppdraget som er å sikre skatteinntektene
 • Vi er allerede gode på IT i Skatteetaten, men vi ønsker å bli enda bedre sammen med deg

Intelligent metodikk for fremtiden

Den største utfordringen har vært at forskriften som regulerer ordningen ble utarbeidet underveis og samtidig som Skatteetatens IT-folk laget løsningen. Forskriften ble faktisk ferdig så sent som dagen før lansering og krevde programmering helt frem til åpning av IT-løsningen.

- Å utvikle en systemløsning i parallell med forskriften var krevende, men uansett hva vi har hatt behov for underveis så opplever jeg at alle involverte har stått parat for å bistå

Frøydis Romundset, produkteier

Frøydis Romundset har vært bindeleddet mellom jurister og IT-utviklere, og sørget for at det kompliserte regelverket ble korrekt implementert.

– Jeg er stolt av at det tidlige designet vi valgte for løsningen viste seg å holde vann. Det var fleksibelt nok til å håndtere hyppige endringer underveis, og robust nok til å kjøre en kontrollert produksjon. Det er en veldig stor tillitserklæring å få et slikt prosjekt til Skatteetaten, legger hun til.

Skatteetaten har valgt å ha en del fellesløsninger og fellesmønstre i sine IT-prosjekter. Selv om denne løsningen ble bygget fra bunnen av, betyr det likevel at utviklerne hadde tilgang på deler som kunne kopieres fra løsninger laget til andre formål.

– Vi har metodikker vi har utviklet de siste årene både på utvikling og test, som gjør at det er enkelt å starte opp med nye prosjekter. Vi har også utviklet felles komponenter som lett kan tas i bruk, og det gjør at når vi lager nye løsninger kommer vi raskt på plass med en god grunnmur, forteller testleder Heidi Krog.

Viktig for norsk næringsliv

Sett med IT-øyne har ordningen vært et svært spennende prosjekt, forteller Lill Kristoffersen. Hun tror det kan føre til endringer på lengre sikt.

– Å få være med på å lage en løsning som er så viktig for norsk næringsliv og for samfunnet, har vært svært betydningsfullt og en drivkraft for alle involverte. Og så tror jeg vi, i likhet med mange andre IT-miljøer som jobber på hjemmekontor, underveis har lært smartere måter å jobbe på. Vi har hatt korte, hyppige Skype-møter og lav terskel for å kalle inn til avklaringer. Vi har hatt tydelig møteagenda og kun de nødvendige menneskene med inn i møtene. Det har vært mer "rett på sak", sier hun.

Dette er kompensasjonsordningen

 • I mars 2020 innførte regjeringen de mest inngripende tiltak i Norge i fredstid for å hindre smittespredning av koronaviruset. Mange bedrifter ble rammet av betydelig bortfall av inntekter som følge av virusutbruddet.
 • Den 27. mars startet IT-medarbeidere i Skatteetaten å utvikle en løsning som senere blir omtalt som kompensasjonsordningen. Denne skulle bidra til å redde arbeidsplasser og bedrifter. Arbeidet ble gjort sammen med Finans Norge, Bits, Digitaliseringsdirektoratet og DNB.
 • Tre uker senere, den 17. april, kunne bedrifter søke om penger fra den såkalte kompensasjonsordningen. Kort tid etter kom også innsynsløsningen på plass.
 • Det er Skatteetaten som har fått oppdraget med å forvalte kompensasjonsordningen. Den skal i utgangspunktet leve kun i tre måneder.
 • Fra 1. september 2020 forvaltes den nye kompensasjonordningen av Brønnøysundregistrene.

Fredag 24. april, en knapp uke etter lanseringen av kompensasjonsordningen, gjorde Skatteetatens dyktige IT-medarbeidere det igjen – da åpnet innsynsløsningen. Den gir offentligheten mulighet til å følge med på bruken av felleskapets penger i kompensasjonsordningen.

Slik gjorde vi det

 • Skatteetatens IT-systemer er bygd opp ved hjelp av mikrotjenester og felleskomponenter. Det betyr at kompensasjonsordningen kunne gjenbruke en hel del, inkludert etatens interne skytjeneste, som kjører på OpenShift-plattformen.
 • Spesielt for kompensasjonsordningen er at løsningen er basert på innebygd intelligens. Denne sjekker opp mot kriteriene for å få tildelt støtte, samt tidligere erfaringer.
 • 90 prosent av søknadsvurderingene er basert på automatisering. 10 prosent av søknadene går videre til vurdering hos en saksbehandler.
 • Skatteetaten benytter en egen smidig metodikk som bygger på Scrum og Kanban.
 • Rent teknisk er løsningen programmert i Java, Kotlin og React.
 • Selve økonomisystemet som gjør utbetalingene er levert fra Oracle. Dette er noe Skatteetaten har benyttet i mange år.