Søknadsprosess og tips

Vi har noen tips og informasjon til deg som søker jobb hos oss.

Til noen stillinger har vi svært mange søkere med riktig utdannelse og erfaring. For at vi skal klare å velge ut riktige kandidater til intervju, er det viktig at du forteller oss noe om deg selv. Du bør også forklare hvorfor du har lyst å jobbe hos oss og hvilken motivasjon du har for stillingen.

Legg ved relevante vitnemål og attester til søknaden din. Alle som er inne til intervju blir spurt om å fremvise vitnemål og attester. Skatteetaten gjennomfører ellers obligatorisk bakgrunnssjekk av kandidater før vi sluttfører rekrutteringsprosessen. 

Ta vare på stillingsutlysningen. Når søknadsfristen er gått ut, forsvinner utlysningsteksten fra nettet.

Tilbakemelding?

Straks du har søkt på en stilling i Skatteetaten, får du en e-post med bekreftelse på at søknaden din er mottatt. Etter at søknadsfristen er gått ut, vurderes alle søkere, før de som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Synes du det tar lang tid før du hører noe, ta gjerne kontakt med oss for informasjon om hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsutlysingen. Du kan også kontakte saksbehandler via e-posten du fikk tilsendt da du sendte inn søknaden din.

Først når ansettelsesprosessen er over, blir det sendt ut e-post om at stillingen er besatt og hvem som har fått den.

Rettferdige ansettelser

Skatteetaten følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes. Rådet består av lederen for avdelingen du søker jobb i, to representanter fra de ansatte og to representanter fra arbeidsgiver. Dette skal sikre at alle ansettelser som blir gjort er rettferdige og basert på kvalifiseringskravene som er stilt i utlysningsteksten. Alle som sitter i rådet har anledning til å være med på intervjuene.

Hva er en utvidet søkerliste?

Alle søkere til en stilling har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdannelse og arbeidserfaring for alle søkerne på stillingen. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen. En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. 
Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten. Når du er ferdig med dokumentet, skal det ødelegges på en slik måte at andre ikke får tak i informasjonen.

Hva er en offentlig søkerliste?

Skatteetaten er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. Det er svært strenge krav for å slippe å være på en slik liste. 

Ønsker du at navnet ditt ikke skal vises, må du krysse av og begrunne dette i søknadsskjemaet. Deretter blir du kontaktet for nærmere avklaringer. Dersom søknaden ikke innvilges, får man mulighet til å trekke seg fra prosessen.

Vi presiserer at vi ikke sender søkerlister noen steder, men at media har mulighet til å be om innsyn i disse opplysningene hvis de finner at stillingen har offentlig interesse.

Følg oss på LinkedIn

Se hvem i ditt LinkedIn-nettverk som jobber i Skatteetaten, og følg med på nyheter og ledige stillinger fra oss.

Viktig informasjon

Emblem_NOPS_2020-small.png

Skatteetaten er en attraktiv arbeidsplass

Universum kårer hvert år Norges mest attraktive arbeidsgivere og karrierepreferanser blant studenter og yrkesaktive med høyere utdanning (professionals).

Blant yrkesaktive med høyere utdanning rangeres Skatteetaten på 11. plass blant jurister, 14. plass blant IT-ansatte og 7. plass blant økonomer.

 

Blant studenter rangeres Skatteetaten på 28. plass blant jurister, 22. plass innen IT og 23. plass innen økonomi