Slik fungerer forsiden på skatteetaten.no

Forsiden på skatteetaten.no skal bidra til at brukerne finner, forstår og får til.

Vi prioriterer de største og viktigste oppgavene, men sørger for at alt innhold er mulig å finne.

Brukerne av forsiden vet at oppgaven de skal gjøre skal utføres på Skatteetatens nettsider, eller de har mottatt et brev eller varsel fra oss med oppfordring om å gå til våre nettsider.

Vi vet at 70% av alle besøk på skatteetaten.no ikke starter på forsiden. Det er med andre ord ikke forsiden vår som møter de fleste brukerne. Nesten alt innhold nås først og fremst fra andre kilder enn forsiden vår.

Forsiden, og navigasjon forøvrig, skal ikke gjenspeile vår egen, interne organisering. Den trenger ikke brukerne å forholde seg til.

Forsiden til skatteetaten.no er ikke

  • et sted for nyheter
  • et sted vi "når alle"
  • et sted vi aktiverer en liten målgruppe

 

Slik bestemmer vi hva som skal ligge på forsiden

skatteetatenno-forsiden-omrader.PNG

Høytrafikkbanneret ligger på toppen av forsiden av og til.

Det kan se slik ut:

skatteetatenno-forsiden-hoytrafikk.PNG

Det er tre faste anledninger vi bruker høytrafikkbanneret:

  • Når skattemeldingen slippes og skal leveres (mars-april)
  • Når skatteoppgjøret er klart (juni)
  • Når nye skattekort skal hentes og alle bør sørge for oppdaterte skattekort (desember)

Anledninger utover dette vurderes fra gang til gang når behovet oppstår.

Prinsipp for bruk av høytrafikkfeltet:

Vi bruker høytrafikkfeltet når vi forventer at mer enn 75% av alle brukerne som besøker forsiden skal utføre samme oppgave.

Navigasjonen på forsiden gjenspeiler toppoppgavene som brukerne våre har. Alt innhold skal kunne navigeres til, men det er ikke et mål at alle oppgaver skal kunne gjenfinnes like enkelt. Vi prioriterer toppoppgavene.

Under navigasjonen har vi av og til ett eller flere kampanjefelter. Disse brukes når vi ønsker å fronte informasjon som ikke er brukernes toppoppgaver. Bruken av kampanjefeltet er knyttet til våre egne, strategiske behov heller enn brukernes toppoppgaver. 

Prinsipp for bruk av kampanjefeltet:

Kampanjefeltet skal aldri komme i veien eller forstyrre brukere som skal løse sine oppgaver.