Er det gebyr om eg leverer for seint?

Nei, du skal berre levere om du har endringar. Om du leverer med endring for seint kan du få endring i skattepliktig frådrag og skattepliktige beløp.