Er det noen fordeler ved å sende inn oppgaven elektronisk?

Ja. Utfører du ei endring / endringar, blir det nokre dagar etter at du har sendt inn, lagt ut ei Rekalkulert oppgåve i Til mi handsaming (RF-1088-R). Denne viser dei nye/oppdaterte beløpa du skal overføre til skattemeldinga. Du slepp altså å rekne ut frådrag du har krav på sjølv, som du må om du leverer RF-1088 på papir. Og mest sannsynleg skatteoppgjer i Juni.