Eg skjønar ikkje framgangsmåten, kvar kan eg få hjelp?

  • På www.skatteetaten.no
  • Informasjon i tekstane på sida/sidene i oppgåva + i hjelpetekstane (via dei gule spørjeteikna)
  • Ring Skatteopplysninga 80080000