Kvar finn eg oppgåva og når?

Etter 23. mars 2017 (kl. 08:00). Alle som eig aksjar får Forenkla oppgåve (RF-1088F) og Detaljert oppgåve pdf (RF-1088-D) i Til mi handsaming. Forenkla oppgåve (RF-1088F) kjem i posten dersom du ikkje er registrert som eBrukar. Oppgåva som kan korrigerast (RF-1088-K) kjem berre i Til mi handsaming dersom du har kjøpt eller selt aksjar i 2016.