Vårt AS eier aksjer i andre AS, men vi har ikke mottatt oppgaven i år

Oppgåva til Selskapsaksjonærar (RF-1088-S) finst berre i Altinn som ein PDF

– fordi dei ikkje er leveringspliktige

– og dei får berre oppgåva som info