Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Barn og ungdom med eiga inntekt eller formue – om skattemelding og skatt

  • Skriv ut

Om å levere skattemeldinga og om fastsetting av skatt for barn og ungdom.

Inntektsåret er det året dine inntektar eller utgiftar oppstår og/eller du har ein skattepliktig formue ved årets utgang.

Året etter inntektsåret skal  

  • Du fastsettje inntektar og formue i skattemeldinga for inntektsåret
  • Du levere skattemeldinga viss du har endringar og
  • Skattestyringsmakta fastsettje skatten for inntektsåret

Det betyr at skattemeldinga for inntektsåret 2016 leveres i 2017.

Vær også merksam på forskjellen mellom sjølvstendig skattefastsettjing for ein skattytar og særskilt fastsettjing av skatt på inntekt:

Ved sjølvstendig skattefastsettjing blir ein person skattlagt aleine som ensleg skattyter og ikkje saman med noken, f.eks. foreldre.

Ved særskilt fastsettjing av skatt på ein inntekt skattleggjes ein person saman med f.eks. foreldre for all si inntekt og formue, men ved skatteberegninga for den aktuelle inntekten gis eit eget personfrådrag (fribeløp). Dette gir ein lågare samlea inntektsskatt.

Les nærmere om dette nedanfor.

Vedlegg

Du/de treng ikkje sende inn dokumentasjon saman med skattemeldinga, men du/de må kunne vise fram dokumentasjon på førespurnad. 

Du finn meir detaljert informasjon i Skatte-ABC under emnet Barn og ungdom.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.