Innbetaling av skatt og avgift – skatteoppgjer

Skatt og avgift skal betalast til Skatt nord, Innkrevjingsavdelinga.

Om du skal betale forskotsskatt, får du giro for innbetaling av fastsett skatt når skatten er rekna ut til å bli 10 000 kroner eller meir. Forskotsskatten blir som hovudregel fordelt i fire terminar per år. Ved tilleggsinnbetalingar av skatt nyttar du kontonummer for Svalbard. Du kan òg lage eit eige KID-nummer for innbetaling.

Den som er skattepliktig til Svalbard, får eit eige skatteoppgjer frå Svalbard.