Kvar kjem dei førehandsutfylte opplysningane i skattemeldinga frå?

Skatteetaten får opplysningar frå ei rekkje kjelder. Den viktigaste er arbeidsgivarane som er pliktige til å trekkje skatt, betale den inn og gi opplysningar til Skatteetaten.

Etter utgangen av inntektsåret (kalenderåret) skal arbeidsgivaren sende deg ei melding over løna og skattetrekket ditt i inntektsåret.

Bankar har òg plikt til å gi opplysningar.