• Skriv ut
  • Veit ikkje om eg har ID nr

Dersom du har jobba i Noreg tidlegare har du truleg eit identitetsnummer frå før.

Eit norsk identitetsnummer har elleve siffer og kan vere enten eit fødselsnummer eller eit D-nummer.

Eit fødselsnummer startar med fødselsdatoen din. Oppheld du deg i Noreg 6 månader eller meir, kan du få eit fødselsnummer. Eit D-nummer er eit førebels identifikasjonsnummer, og blir gitt til personar som skal opphalde seg i Noreg ein kortare periode.

Har du eit norsk identitetsnummer?

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.