Skatt når noko skjer i livet

  • Skriv ut

Når livet ditt endrar seg vil ofte også skatten endrast. Endringar i familiesituasjonen, bustad, jobb og utdanning påverkar både frådrag du har rett på og kor mykje som vert trekt i skatt.

Skattekortet/skattetrekksmeldinga vert laga på bakgrunn av opptil to års gamle opplysningar.

Familie

Har du fått utgifter til barnepass?

Har du blitt åleineforsørgjar?

Har du blitt sambuar, gift eller skild?

Har du blitt enkje eller enkjemann?

Jobb

Har du fått jobb eller bytt jobb?

Bustad

Har du selt eller kjøpt bustad?

Skal du leige ut bustad?

Pensjon

Skattereglar for pensjonistar - ulike måtar å ta ut pensjon på.

Har du blitt pensjonist på fulltid?

Har du gått frå etterlatnepensjon til alderspensjon?

  • Dersom du har gått frå etterlatnepensjon til alderspensjon, må du hugse å endre skattekortet om inntekta har endra seg. Etterlatnepensjon blir utbetalt kvar månad fram til den etterlatne tek ut alderspensjon. Pensjonen blir avkorta mot inntekt og opphøyrer dersom den etterlatne gifter seg på nytt.

Har du gått frå uførepensjon til alderspensjon?

Har du blitt pensjonist og jobbar samtidig?

  • Du kan halde fram med å jobbe samtidig som du får alderspensjon frå folketrygda utan at pensjonen blir redusert. Dersom du får endringar i inntekta, må du hugse å endre skattekortet slik at du ikkje får restskatt.

Har du byrja å ta ut AFP?

  • Du betaler mindre skatt av pensjonsinntekt (under dette AFP) enn av lønnsinntekt. Hugs å kontrollere skattekortet.

Uføretrygd

Har du blitt ufør?

Ikke betal for mye skatt - sjekk skattekortet ditt

Har du kjøpt bolig og fått gjeld, skiftet jobb og fått endring i lønn, mistet jobben, blitt pensjonist eller andre endringer i livet som påvirker din økonomi?

Da er det lurt å sjekke skattekortet så du ikke betaler for mye skatt.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.