Skatteutrekning

Sjølvbetening

  • Skriv ut

I skatteutrekninga fyller du inn venta inntekt, formue og frådrag for inntektsåret det gjeld.

  • Skatteutrekninga tek ikkje omsyn til om du har lønn, pensjon, andre inntekter eller formue som er skattepliktig både til Noreg og utlandet.
  • Skatteutrekninga tek ikkje omsyn til om du har skattefrådrag etter overgangsreglane for uføretrygd.  
  • Hugs at skattemeldinga for inntektsåret 2017 skal leverast i 2018. Du må derfor beregne skatt for 2017 dersom du skal føre dette på skattemeldinga.
  • Skattekalkulatoren støttar ikkje IPS-ordninga som tredde i kraft hausten 2017 .
    Du vil difor ikkje få berekna fullt skattefradrag viss du legg inn kroner 40 000 på post 3.3 .5 for IPS.

  • Det blir presisert at denne skatteutrekninga kun gir deg eit estimat. Skatteutrekninga ved fastsettinga vil bli rett.

Dersom du er under 17 år eller over 69 år i 2017, og du skal rekne ut skatten for 2015 eller 2016, reknar kalkulatoren feil. Årsaka er at kalkulatoren tek utgangspunkt i alderen du har i 2017, og bruker den når skatten for 2015 og 2016 reknast ut. Dermed blir det feil for deg som treffer aldersgrensene for utrekning av trygdeavgift og finnmarksfrådrag.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.