Skatteoppgjeret for 2016

  • Skriv ut

Det er først når Skatteetaten har handsama skattemeldinga di at du får eit skatteoppgjer. Vi varslar deg når oppgjeret er klårt. Se oversikta over årets skatteoppgjer.

Vi kan dessverre ikkje svare på når du får skatteoppgjeret ditt.

Den første oppgjørspuljen kjem i juni. Den omfattar dei fleste lønnstakarar og pensjonistar som leverer skattemeldinga på nett, i tillegg til dei som har teke i bruk leveringsfritaket.

Deretter blir det løpande skatteoppgjer mellom 2. august og 25. oktober. 
Desse oppgjera inkluderer også personleg næringsdrivande og skattytarar som har levert skattemeldinga på papir.

Leverer du skattemeldinga på papir, får du skatteoppgjeret ditt tidlegast i august.

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.