Skatteoppgjeret 2013 – totalt

  • Skriv ut

For kvar kommune ser du ei oversikt over

  • talet på skattytarar 
  • summen av skatt
  • summen av forskotsskatt
  • summen av tilgodebeløp
  • talet på skattytarar med tilgodebeløp
  • summen av restskatt
  • talet på skattytarar med restskatt 

Vedlegg

Fann du det du leitte etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.