Kvifor blir skattelistene offentleggjorde?

Stortinget har vedteke at skattelistene skal vere offentlege. Det er fordi samfunnet skal ha høve til å drive kontroll både med fastsetjinga i det store og heile, og med fastsetjingane for enkeltpersonar og grupper av skattytarar.
 
Skattelistene skal berre liggje tilgjengelege på skatteetaten.no.