Kvifor må eg logge meg inn for å få tilgang til skattelistene?

Innlogging gjer at vi kan avgrense kor mykje informasjon ein einskildperson kan hente ut. 

I tillegg brukes innlogging til å vise brukarane opplysinger om kven som har søkt på kven.